Konsulttiyhtymä AIKA

ICT-järjestelmien valintakonsultointi

ICT-valintojen tarvekartoitus ja IT- kehityshankkeiden ohjaaminen

IT- ja ICT-teknologia on työkalu, viestintäkanava ja jopa kriittinen menestystekijä jo lähes jokaisen yrittäjän liiketoiminnassa. Meiltä saat apua ja asiantuntemusta mm. seuraaviin liiketoimintatarpeisiin:

 • PK-yrityksen järjestelmähankinta – haetaan omalle liiketoiminnalle parasta ICT- ratkaisua.
 • PK-yritys, joka tavoittelee kilpailuetua alan perinteisestä toimintamallista poikkeavalla toimintatavalla ja hakee tähän sopivia valmiita tai räätälöityjä ICT-ratkaisuja.
 • Teknologiayritys, jonka oma ydinosaaminen liittyy syvälliseen teknologiaosaamiseen, mutta jonka tarjoama edellyttää liittymiä monenlaisiin ICT-ratkaisuihin. 

ICT-ratkaisujen hankinnassa merkittävää on hankintakustannuksen ohella kokonaiskustannus, johon vaikuttaa mm. järjestelmän käyttöikä, ylläpitomaksut ja mahdolliset oman toiminnan  vaatimat räätälöintiarpeet, nyt ja tulevaisuudessa.  Lopulta valinnan onnistumiseen vaikuttaa vielä yhteensovitettavuus tulevaisuudessa omien ja kumppaniverkoston järjestelmien kanssa, sekä syntyneen liiketoimintatiedon hallittavuus ja siirrettävyys liiketoiminnan ja asiakkaiden tarpeiden ja jopa käytettyjen päätelaitteiden muuttuessa.

Onpa kyse sähköposti-, asiakashallinta-, intranet-, extranet-ratkaisusta tai asiakkaille suunnatusta internet-palvelusta, parhaiten sopivan ICT-ratkaisun löytäminen edellyttää oman liiketoiminnan ko. järjestelmälle asettamien vaatimusten tunnistamista ja tarjolla olevien vaihtoehtojen tarkastelua näiden kannalta:

 • Mitä ovat oman toiminnan keskeiset vaatimukset uudelle järjestelmälle?
 • Mitkä näistä koskevat kriittisiä, mitkä enemmänkin toivottavia toiminnallisuuksia?       
 • Mitä kannattaa hankkia valmisohjelmistoina ja mitä niissä on tarjolla?
 • Mitä on oleellista räätälöidä omiin tarpeisiin sopivammaksi?
 • Mitä mahdollisuuksia ja rajoituksia räätälöinti tuottaa?
 • Miten suunniteltu hankinta taipuu tuleviin, kasvun tai muutoksen asettamiin vaatimuksiin?
 • Miten mahdollisesti siirretään tieto vanhoista järjestelmistä?
 • Millainen ratkaisu kannattaa hankkia pilvipalveluna, ja mitä eroa on tarjotuilla ratkaisuilla tuon muotitermin takana?
 • Miten vertailla kokonaiskustannuksen kannalta keskenään erilaisia ratkaisuja? 

PK-yrityksen toiminnan painopiste on oman alan osaamisen ja kilpailukyvyn kehittämisessä eikä ICT-teknologian laajaa osaamista aina löydy oman yrityksen sisältä.  Toimittajista riippumaton konsultti selvittää asiakkaan kanssa heidän toiminnalleen keskeiset vaatimukset ja tukee tarjouspyynnön laatimisessa, tarjousten täysimittaisessa vertailussa ja auttaa myös kysymyksissä, jotka liittyvät siihen miten omaa toimintaa ja prosesseja kannattaa kehittää uuden järjestelmän käytön hyötyjen maksimoimiseksi. 

Onnistunut hanke voi lähteä liikkeelle jo muutaman konsultointipäivän toimeksiannolla. Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä yrityksellenne sopiva etenemistapa. 

Vastaava partneri: Timo Vasankari, +358-40-5546246