Konsulttiyhtymä AIKA

Rekisteriseloste

CIP Consulting Innovation Platform Oy:n (jäljempänä Konsulttiyhtymä AIKA) asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

CIP Consulting Innovation Platform Oy, y-tunnus 2224073-4, Veistämönaukio 1-3, 20100 Turku

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Antti Lehtimäki, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Puhelin +358-40-722 6448

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn peruste on sopimussuhde tai Konsulttiyhtymä AJAN oikeutettu etu.

5. Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää ja mistä ryhmistä rekisteri muodostuu?

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakasyritysten ja -yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

Nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Asiakaspalautteet ja yhteydenotot

Asiakasprojektien toteuttamiseksi kerätyt henkilötiedot

Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja mahdollisten asiakasyritysten ja -yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

Nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Asiakaspalautteet ja yhteydenotot

Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

6. Mistä saamme tietoja rekisteriin?

Konsulttiyhtymä AIKA kerää tiedot rekisteröidyiltä itseltään suullisesti tai sähköisesti. Henkilötietoja
voidaan lisäksi kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Kenelle luovutamme tietoja rekisteristä ja kenelle siirrämme niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Konsulttiyhtymä AIKA ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja
voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti Konsulttiyhtymä AJAN valikoimille
yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista
käsittelyä ja luovuttamista. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Miten suojaamme tiedot ja kuinka pitkään säilytämme niitä?

Henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä
asiakastietoja. Kunkin työntekijän salassapitovelvollisuus henkilötietoihin on määritelty
työsopimuksessa. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä
keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin
pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

9. Mitkä ovat rekisterissä olevien oikeudet ja kuinka rekisterin tarkistuspyyntö tehdään?
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus
vaatia tietojen oikaisua ja poistamista.

Kirjallinen tarkastus-/oikaisupyyntö tulee toimittaa sähköpostilla, kirjeellä tai henkilökohtaisesti
kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Pyynnössä tulee olla seuraavat tiedot:

etu- ja sukunimi

paikka ja aika

yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

rekisterin nimi

tiedon oikaisua tai rajausta koskeva tieto

allekirjoitus

Tarvittaessa voimme pyytää lisätietoja tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa
antaa kohdassa 9 kuvatulla tavalla.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää
tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.
Pyyntö voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 9 kuvatulla tavalla.

11. Muutokset tähän selosteeseen

Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja
merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Jos tekemämme muutokset ovat merkittäviä, tiedotamme
niistä rekisterissä oleville, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai laatimalla asiasta tiedotteen
kotisivuillemme.