Konsulttiyhtymä AIKA

Muutosohjelmat

On tilanteita, jolloin on hyödyllistä käyttää ulkopuolisia koordinoimaan suurempaa muutoshanketta. Omalla organisaatiolla ei esimerkiksi ole:

  • henkilöresursseja muutosohjelman läpiviennin koordinointiin,
  • riittävää kokemusta vaativien samanaikaisten muutosten läpiviennistä tai
  • muutos halutaan toteuttaa nopeammin kuin mihin vain oma organisaatio kykenisi tai
  • oma organisaatio haluaa keskittyä tiukasti ydinosaamiseensa.

Muutosohjelmat sopivat yrityksille, jotka ovat kooltaan yleensä yli 10 M€ ja niissä on useita samanaikaisesti toteutettavia laajempia muutoshankkeita. Muutosohjelmat räätälöidään asiakaskohtaisesti.

Vastaava Partner Antti Lehtimäki