Konsulttiyhtymä AIKA

Hankintatoimi

Hankintatoimen kehittäminen on enemmän kuin pelkästään ostojen hinnanalennusprojekti. Siinä tulee huomioida mm.:

- raaka-aineiden määrittäminen ja komponenttien tuotteistaminen ja standardisointi
- toimittajakentän analyysi ja luokittelu
- pitkän aikavälin tavoitteet toimittajasuhteiden ja kumppanuuksien kehittämiseksi
- tavoitelukumäärät toimittajista
- hankintaosaston osaaminen ja resurssit
- kuljetus- ja huolinta-asiat
- neuvottelutaktiikat erilaisten toimittajien kanssa eri organisaatiotasoilla
- sopimusjuridiikka

Koko kehitysprosessin aikana tulee varmistaa hyvä toimitusvarmuus.

Hyvin johdetun hankintatoimen edellytyksenä on dokumentoitu Hankintastrategia, jossa on kuvattu mm.:
- mikä on organisaation ydinosaamista?
- mitä tehdään itse ja mitä hankitaan kumppanilta?
- minkä tasoisia kumppanuuksia yrityksellä on?
- millaisia tavoitteita kumppanuuksien kehittämiselle asetetaan?

Mikäli halutaan useiden kymmenien prosenttien laskua ostohinnoissa, tulee varautua muutaman vuoden pituiseen systemaattiseen hankintatoimen kehityshankkeeseen.

Vastaava Partnerit: Reijo Törmä (ostot, tuotanto ja logistiikka), Timo Vasankari (ICT ja teknologiat) ja Antti Lehtimäki (kokonaisvaltainen terveyttämisprosessi)