Konsulttiyhtymä AIKA

Myynnin personal trainer –palvelu

Perinteisellä toimialalla pitkään toiminut yritys halusi laajentaa palveluitansa ja aloittaa niiden aktiivisen myynnin. Valitsimme potentiaalisimmat asiakkaat, loimme aktiivisen käytännön toimet sisältävän myyntimallin ja teimme digitaalista sekä perinteistä  myyntimateriaalia. Sen jälkeen kontaktoimme asiakkaita aktiivisesti, monikanavaisesti sekä henkilökohtaisesti. Asiakkaat olivat erityisen innoissaan uusista mahdollisuuksista joita perinteisellä toimialalla ei tyypillisesti aktiivisesti asiakkaille tarjota. Näiden ponnistelujen sekä käytännön toimien myötä lisämyynti on kehittynyt.

Vastaava partner Ari Holm

Tuotannon kehittäminen

Prosessimaiseen tuotantolaitokseen luotiin ja otettiin käyttöön johtamisjärjestelmä, joka piti sisällään riittävän reaaliaikaisen tehokkuuden ja teknisen kyvykkyyden mittaamisen. Systemaattinen seuranta toi esiin näkymät, välittömät ja trendit, ja nopea reagointi ongelmiin ja puutteisiin tuli järjestelmän kautta mahdolliseksi. Projektin kautta kyettiin aitoon tavoiteasetantaan, ja tavoitteet myös saavutettiin yhteistyönä, syyllisten etsinnästä päästiin syiden poistoon ja työpaikan tehokkuus, turvallisuus ja viihtyisyys kohenivat. Käytännössä sesonkivaihteluiden vaatimat siirtymiset 2-vuorosta 3-vuoroon lyhenivät ja harvenivat oleellisesti saantojen parantuessa ja laatutuotannon varmistuessa (kerralla oikein –periaate). Yksikkökustannus aleni mahdollistaen paremman liiketoiminnan tuloksen, ja mikä tärkeintä luotiin pohja järjestelmälliselle, jatkuvalle kokonaistoiminnan parantamiselle.

Vastaava partner Reijo Törmä

Kansainvälisen kaupan kehittäminen (B2B ja B2C)

Start up -yritys haki ydintiimiinsä kuluttajaymmärryksen ja brändimarkkinoinnin osaajaa.  Erittäin hienon design- ja konseptointityön sekä teknisen osaamisen taitajia yrityksessä ja sen verkostossa jo oli, lisäksi yritykseen tarvittiin kuluttajamarkkinoinnin ja kaupallistamisen ammattilaista.  Mielenkiintoinen, uuden kategorian tuote haluttiin lanseerata heti kansainvälisille markkinoille, joten myyntimateriaalien tuottamiseen sekä kansainvälisiin b-to-b neuvotteluihin tarvittiin osaajaa.  Vuokramarkkinointijohtaja löytyi Konsulttiyhtymä Ajan tiimistä.  Yritys on kehittynyt kasvuyritykseksi, jolla on globaalia kaupallista toimintaa 15 maassa sekä Euroopassa että Aasiassa.  Asiakkaiden joukossa on sekä kivijalkamyymälöitä että verkkokauppoja. Yrityksen oman verkkokaupan toiminta saatiin käyntiin ja vahva sosiaalisen median hyödyntäminen siivitti myyntiä.

Vastaava partner Johanna Siltala

Strateginen markkinatutkimus

Yritys on teollisuuden palveluyritys, jolla on pitkä historia kannattavasta liiketoiminnasta omalta alaltaan. Yrityksen omistajilla oli ollut pitkään ajatus laajentamisesta uudelle liiketoiminta-alueelle laajentamalla teollisuudelle tarjottavaa palveluvalikoimaa. Uusi liiketoiminta vaati kuitenkin nykyiseen toimintaan verrattuna mittavan investoinnin ja siten ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen oli keskeistä laajentumiselle. Konsulttiyhtymä AIKA kartoitti ensin omistajien kanssa uuden palvelun potentiaaliset asiakasyritykset. Konsulttiyhtymä AIKA toteutti sen jälkeen laajan, yli 100 potentiaalista asiakasyritystä käsittäneen markkinatutkimuksen. Markkinatutkimuksen seurauksena Yritys P sai listan potentiaalisista asiakkaista, näistä johdetun arvion uuden palvelun liikevaihdosta seuraavalta kolmelta vuodelta. Asiakaslistan ja liikevaihtoarvion ansiosta yritys P pystyi käymään investoinnin vaatimat rahoitusneuvottelut. Lisäksi Konsulttiyhtymä AIKA tunnisti markkinatutkimuksen aikana toisistaan merkittävästi erottuvia kohderyhmiä. Tämän informaation ansiosta yritys P sai lisäksi valmiin myynnin kontaktointilistan sekä palvelun myyntiargumentit eri kohderyhmille.

Strateginen markkinatutkimus sopii yrityksille, jotka haluavat tehdä kasvuloikan. Antamalla ulkopuolisen kartoittaa omista tai uusista asiakkaista kasvupotentiaalia, saadaan omalle myynnille lämpimiä työstettäviä kaupan mahdollisuuksia.

Vastaava partner Antti Lehtimäki

Joukkorahoituskanavan valintakonsultointi ja joukkorahoituskampanjan valmistelu

Yritys on suomalainen elintarvikejalostaja, joka on onnistunut avaamaan ulkomaisia markkinoita tuotteilleen Euroopassa. Yrityksen omistajien tahtotila oli hakea vahvaa kansainvälistä kasvua seuraavien viiden vuoden aikana. Kansainvälisen kasvun rahoittamiseksi yritys myi sivuliiketoimintansa, mutta lisäksi yritys tarvitsi ulkopuolista rahoitusta. Konsulttiyhtymä AIKA selvitti ja arvioi yritykselle eri joukkorahoituskanavien profiilit ja niiden soveltuvuuden yrityksen tilanteeseen. Arvioinnissa tarkasteltiin mm. tuotteet, markkinatilanne, käyttäjäkunta ja kasvutavoitteet. Lisäksi AIKA valmisteli yritykselle avaimet käteen -periaatteella joukkorahoituskampanjan, johon kuului sijoittajamarkkinointisuunnitelma: kohderyhmän tarkempi määrittely, ydinviestit, kasvutarina, aikataulutettu toteutussuunnitelma ja markkinointimateriaalit.

Joukkorahoituksen konsultointi sopii kasvuyrityksille, jotka haluavat vaivattomasti hankkia uutta omaa tai vierasta pääomaa 3-5 kk läpimenoajalla.

Vastaava partner Antti Lehtimäki