Konsulttiyhtymä AIKA

Strategiakonsultointi

Strategiakonsultoinnin ratkaisut ovat asiakkaalle yksilöllisiä. Ei ole olemassa yhtä hyvää mallia toimia vaan ratkaisut rakennetaan asiakkaan yrityksen toimialan, markkina-aseman, toimintakulttuurin, osaamisten ja yrityksen tavoitetilan pohjalta. Strategiakonsultin ydinosaamista on suositella asiakasyritykseen soveltuva strategialähtöinen johtamiskäytäntö. Tärkeintä on osallistaa johto ja sitouttaa henkilöstö valitun strategian mukaiseen toimintaan.

Olemme auttaneet asiakkaita: 

A.    Omistajastrategian muodostamisessa

Ensimmäinen kysymys pk-yrittäjälle pitäisi aina olla: mitä tavoittelen yritykseltäni omistajana ja millä aikajänteellä? Vastaukset eivät aina ole helppoja ja niiden työstämiseen täytyy käyttää riittävästi aikaa. Me tarjoamme analyyttiset työvälineet ja ohjauksen, jotka helpottavat prosessia. Omistajastrategia tulisi olla kirkas ennen kuin laaditaan siitä johdettu yrityksen liiketoimintastrategia.

B.    Pk-yrityksien kasvustrategian ja/tai liiketoimintasuunnitelman rakentamisessa

Työskentelytapamme asiakkaan kanssa on ollut ratkaisukeskeinen. Asiakas tuo oman liiketoiminnan osaamisensa ja kokemuksensa ja me tuomme menetelmäosaamisen ja monesti myös liiketoiminnan kehittämiseen monipuolista näkemystä. Rakennamme kasvustrategian yhdessä asiakkaan kanssa. Näissä projekteissa on hyödynnetty myös monipuolisesti Konsulttiyhtymä AJAN strategisen markkinatutkimuksen osaamista.

C.    Fasilitoimalla suuremman yhtiön strategiaprosessia (pörssiyhtiöitä)

Tarjoamme ratkaisuja myös vuosikellon mukaisiin strategiaprosesseihin. Tarjoamme analyysivaiheeseen soveltuvia työkaluja. Työstämme johtoryhmän kanssa sovittuina tiiviinä strategiapäivinä ennakkoaineistojen pohjalta usein tiettyyn teemaan painottuen yrityksen tai konsernin strategian. Helpotamme johdon työtä tuomalla tilanteeseen parhaiten soveltuvat menetelmät ja strategiaprosessin ohjauksen. Voimme tarvittaessa tuoda näkemystä ja osaamista parhaista käytännöistä myös toisilta toimialoilta.

D.    Parantamaan strategista johdettavuutta strategiamenetelmien asiantuntijana (pk-yrityksiä ja pörssiyhtiöitä)

Pitkä kokemus ja osaaminen antaa perspektiiviä myös arvioida käytettyjä menetelmiä. Voimme toimia tarvittaessa ulkopuolisena arvioijana ja kehityskumppanina. Mikäli strategiaprosessissa tuotettu aineisto on paisunut vaikeasti hallittavaan kokoon ja muotoon, tarjoamme apua sen kiteyttämisessä. Johdettavuuden kannalta oleellinen pitää pystyä kuvaamaan lyhyesti ja ymmärrettävästi.

Tarjoamme voimakasta kasvua hakeville pk-yrityksille kehityspäällikköpalvelua kasvustrategiatyön jälkeen. Osallistumme johtoryhmän työskentelyyn ja pidämme huolen strategisen näkökulman ja operatiivisen toiminnan yhteydestä. Tarjoamme palveluna strategisen johtamisjärjestelmän, jolla on vaivatonta hallita useampaa kymmentä erilaista kehityshanketta ketterällä johtamismallilla.

 

STRATEGIAMALLI KIRKASTAA STRATEGIAN

Riippumatta siitä, mitä menetelmiä tai miten strategiatyötä on tehty, tulee lopulta muodostaa kiteytetty ja kirkastettu kuva strategiasta. Olemme pitkän vertailutyön jälkeen päätyneet käyttämään useimmissa asiakasprojekteissamme strategian mallinnusta, joka pakottaa kirkastamaan strategian ja tekee siitä helposti johdettavan ja päivitettävän.

Konsulttiyhtymä AIKA toteuttaa strategiakonsultointia yhteistyössä ohjelmistoyritys Cone Advisorin kanssa. Cone Advisor on kehittänyt strategian mallintamiseen pohjautuvan menetelmän kirkastaa strategian keskeiset elementit aina strategisista linjauksista käytännön toimenpiteisiin asti. Visuaalinen strategiamalli antaa mahdollisuuden nähdä yhdellä silmäyksellä yrityksen: strategian kokonaisuutena, strategiset kehityshankkeet ja strategiset mittarit.

Cone Made on ensimmäinen ohjelmisto, joka mahdollistaa aidosti ketterän strategiaprosessin. Kysymys on kokonaisesta paradigman muutoksesta strategiatyössä: vuosikellosta ketterään prosessiin. Cone Made mahdollistaa yksittäisten elementtien, projektien ja mittareiden muuttamisen joustavasti johtoryhmän tai hallituksen kokouksen yhteydessä. Strategiasta tulee samalla arkipäiväisempää ja yrityksiä on mahdollista alkaa johtaa strategiaohjautuvasti.

Cone Advisorin menetelmät ovat sukua Kaplan & Nortonin strategiakartoille, mutta niissä annetaan enemmän vapausasteita yrityksen itsensä näköisen strategian rakentamiseen. Strategian mallintamisen suomalainen oppi-isä on ollut edesmennyt TkT Juha Näsi, joka ohjasi myös Cone Advisorin perustajan, TkT Jukka Ala-Mutkan tutkimustyötä. Jukka on tutkinut ja konsultoinut yrityksiä yli 10 vuotta. Hän havaitsi tutkiessaan nopeasti kasvaneita suomalaisia yrityksiä (Basware, Ramirent, Sulake ja MySQL), että niiden strategiaa oli rakennettu iteroiden, päätöksentekokriteerien kautta, pyrähdyksenomaisina hankkeina ja tarvittaessa hyvinkin ketterästi muuttaen. Strateginen johtaminen vaati uuden teorian. Jukka Ala-Mutka kirjoitti yleisesityksen: Strategiamalli (2008). Kirja on saatavissa suurimmista kirjakaupoista. Aalto-yliopiston ja Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun jatkokoulutuksessa käytetään Jukka Ala-Mutkan kirjaa, valmennusta ja Cone Made -ohjelmistoa. Lisätietoa Cone Advisorista osoitteista: www.coneadvisor.fi
 

Vastaava Partner: Antti Lehtimäki, +358-40-7226448