Konsulttiyhtymä AIKA

Teknologiajohtaminen

Teknologiajohtamisen konsultoinnissa haemme yhdessä yrityksen johdon ja t&k-toiminnon kanssa ratkaisut, joilla

  • yhdistetään ketterät kehitysmenetelmät ja yrityksen strategian pitkän aikavälin tavoitteet
  • vahvistetaan yrityksen teknologia- ja tuotealustoja asiakasprojektien toteutuksen kautta
  • tunnistetaan oma ydinosaaminen ja varmistetaan sen säilyminen ja kehittyminen silloin, kun toimintaa halutaan laajentaa kehitystyön alihankinnalla

Konsultoinnilla laadittava, yrityksen strategiaa toteuttava tuote- ja teknologiaroadmap on keskeinen väline, jolla yritys voi ohjata ja priorisoida kehityshankkeitaan, tunnistaa t&k-osaamisen tarpeet ja vahvistaa omia ydinosaamisalueitaan muuttuvissa tilanteissa, joiden vaikuttimia ovat ulkoiset tekijät kuten käytetyn teknologian murroskohdat tai sisäiset, kuten yrityksen halu kasvaa uusille tuote- ja palvelualueille.  Useasta näkökulmasta laadittu ja vaiheistettu roadmap on myös toimiva keino kommunikoida yrityksen teknologianäkemys ja –tavoitteet sidosyhteisöille, kuten kumppaniverkostolle, myyntikanavalle ja nykyisille ja mahdollisille uusille rahoittajille.

Vastaava partneri:  Timo Vasankari