Konsulttiyhtymä AIKA

Markkinatutkimuksesta kasvupotentiaalia

Haluatko luoda kasvua vaivattomammin? Strategisella markkinatutkimuksella kartoitetaan kilpailuedun rakentamisen kannalta kriittisiä menestystekijöitä:

  • Syvennetään ymmärrystä nykyisistä asiakkaista, jotta kyetään tekemään parempia strategisia päätöksia 
  • Kartoitetaan uusia asiakkaita ja asiakassegmenttejä
  • Testataan uusia liiketoiminta-alueita tai strategiaprosessissa esiintulleita keskeisiä oletuksia.
  • Syvennetään asiakasymmärrystä, jotta voidaan luoda lähtökohdat tuotteistamiselle ja tehostaa kaupallistamista.
  • Projektiliiketoimintaa tekevä yritys haluaa kartoittaa uusia markkinamahdollisuuksia älykkäästi jatkuvana palveluna ja fokusoida oman myyntiorganisaationsa työtä enemmän potentiaalisempien asiakkaiden työstämiseen.
  • Halutaan kansainvälistyä uusille markkina-alueille

Toteutamme B2B-markkinatutkimusta puhelinhaastatteluin, henkilökohtaisin haastatteluin ja sähköisillä tutkimuskyselytyövälineillä. B2C-markkinatutkimusta teemme digikuluttajapaneelien ja fokusryhmätyöpajojen avulla.