Konsulttiyhtymä AIKA

Tuotanto ja operatiivinen toiminta

Tuotannon ja operatiivisen toiminnan kehittämisessä Konsulttiyhtymä AJALLA on konkreettinen, mutta samalla menetelmällisesti erittäin vahva ja kansainvälisesti koeteltu ote.

Nykypäivän liiketoiminnan edellytys ovat:

- oikein mitoitetut resurssit
- suunniteltu ja johdettu osaaminen
- tehokkaat ja tilanteeseen soveltuvat modernit menetelmät
- strategialähtöinen suorituskyvyn mittaaminen

Yrityksen toiminnot eivät voi elää omaa osaoptimoitua arkeaan vaan niiden tulee olla kokonaisvaltaisia ja aidosti proaktiivisia koko yrityksen toimitusketjussa aina yhteistyökumppaneihin saakka. Riittävän läpinäkyvyyden ja poikkiorganisatorisen yhteistyön rakentaminen on keino pärjätä aina kovenevassa ja muuttuvassa kilpailussa. Suunnittelu ja toteutus, ja se kuinka taitavia niissä ollaan, vaatii kurinalaista, systemaattista ihmisten ja asioiden johtamista; kokonaisvaltaista otetta businekseen, nopeutta ja ketteryyttä. Vain kokonaisuuden taitava hallinta johtaa kilpailukykyiseen kustannusrakenteeseen. Toimitusvarmuus samanaikaisesti alhaisen varastoarvon kanssa edellyttää juuri suunnittelua, tehokasta materiaali- ja datavirtojen hallintaa. Osaamisella on suuri painoarvo.

Ratkaisevan tärkeää on, että kehittämisessä ollaan koko ajan valppaana: oikeat ihmiset laitetaan tekemään osaamiaan oikeita tehtäviä, huolehditaan siitä, että toimijoilla on kyllin reaaliaikainen ja totta oleva tieto tilanteista, tehokas kommunikointijärjestelmä sekä uskallus ja valta panna toimeksi nopeasti. Tämän kaltaisessa jatkuvan kehittämisen toiminnassa AIKA pystyy auttamaan yritystä sen "normaalikiireen" lomassa.


Vastaava Partner Reijo Törmä