Konsulttiyhtymä AIKA

T&K hankkeet ja niiden rahoitus

Jokainen tuotekehityshanke hyötyy huolellisesta valmistelusta ja suunnittelusta, jotka antavat pohjan käynnistyvän hankkeen joustavalle mutta tavoitteelliselle ohjaukselle ja lopulta suorituksen arvioinnille ja hankkeesta oppimiselle.  PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen hankkeille on usein haettavissa myös julkista rahoitusta, jonka hakeminen tuo omat näkökulmansa ja vaatimuksensa hankkeiden valmisteluun.  Yrityksen oman t&k-organisaation osaaminen ja resurssit on usein tehokkainta kohdistaa itse hankkeiden toteuttamiseen, ja käyttää hankkeen valmistelussa ulkopuolista osaajaa. 

Konsulttiyhtymä AJAN palveluihin kuuluu mm. TEKES-rahoitushakemusten ja niiden edellyttämän projekti- ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen toimeksiantajalta kerättävän tiedon pohjalta.

Vastaava Partner Timo Vasankari