Konsulttiyhtymä AIKA

Myynnillisen kumppanin valintakonsultointi

Suomalainen elintarviketuottaja, joka on ollut pitkään omalla tuotealueellaan markkinajohtaja Suomessa, tarvitsi apua sopivan myynnillisen kumppanin löytämisessä. Yrityksen kohtaama kilpailu on kuitenkin viime vuosina koventunut muutaman uuden kilpailijan aktivoiduttua kyseisellä tuotealueella. Yritys Z myy tuotteitaan pääsääntöisesti suurten vähittäisketjujen kautta. Heidän oli vaikea saada tietoa tuotteiden menekistä ja tarjonnasta kauppakohtaisesti, jolloin heidän oli erittäin vaikea kohdistaa markkinointi – ja myyntitoimenpiteitä. Yritys on liikevaihdoltaan vielä alle 1 M€, jolloin sillä ei vielä ollut mahdollisuuksia hankkia omaa myynti- ja markkinointihenkilöstöä. Konsulttiyhtymä AIKA auttoi yritystä rakentamaan toimintamallin, jossa kenttämyynti ulkoistettiin vähittäisketjut tuntevalle myynnilliselle kumppanille. Konsulttiyhtymä AIKA kartoitti keskeiset kandidaatit Suomesta, arvioi niiden soveltuvuutta ja auttoi asiakasta tekemään lopullisen valinnan, sopimukset ja tuki yhteistyön käynnistämisvaihetta.

Vastaavalla valintakonsultointiprosessilla voidaan valita myynnillisiä kumppaneita muillekin vähittäiskanavan kautta myyville tuotevalmistajille.

Vastaava partner Antti Lehtimäki

Muutosohjelma

Pitkään toiminut konepaja, joka on toiminut alihankkijana muutamalle suurelle asiakkaalle pääosin Suomessa, tarvitsi ulkopuolista apua pitkän aikavälin kasvutavoitteidensa saavuttamiseen ja niiden vaatimien muutosten toteuttamiseen. Yritys on perheyritys, jossa on toteutettu sukupolvenvaihdos. Uusilla omistajilla on suuri tahto lähteä kasvattamaan ja kehittämään yritystä kehittämällä omia tuotteita. Konsulttiyhtymä AIKA auttoi yritystä analysoimaan nykyisen toiminnan tilan, markkinatilanteen mahdollisuudet sekä tarvittavat kehityskohteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuloksena syntyi erittäin laaja kahden vuoden muutosohjelma, jossa yritystä kehitetään systemaattisesti ja koordinoidusti tavoitteiden tarkentamiseksi ja saavuttamiseksi. Muutosohjelma lähti liikkeelle omistajien tahtotilan ja yrityksen strategian kirkastamisesta ja eteni johtoryhmän rakentamiseen, tuotannon tehostamiseen ja uusien markkinoiden kartoittamiseen. Konsulttiyhtymä AIKA vastasi muutosohjelman koordinoinnista koko projektin ajan.

Muutosohjelmat sopivat yrityksille, jotka ovat kooltaan yleensä yli 10 M€ ja niissä on useita samanaikaisesti toteutettavia laajempia muutoshankkeita.

Vastaava partner Antti Lehtimäki