Konsulttiyhtymä AIKA

Myynnillisen kumppanin valintakonsultointi

Suomalainen elintarviketuottaja, joka on ollut pitkään omalla tuotealueellaan markkinajohtaja Suomessa, tarvitsi apua sopivan myynnillisen kumppanin löytämisessä. Yrityksen kohtaama kilpailu on kuitenkin viime vuosina koventunut muutaman uuden kilpailijan aktivoiduttua kyseisellä tuotealueella. Yritys Z myy tuotteitaan pääsääntöisesti suurten vähittäisketjujen kautta. Heidän oli vaikea saada tietoa tuotteiden menekistä ja tarjonnasta kauppakohtaisesti, jolloin heidän oli erittäin vaikea kohdistaa markkinointi – ja myyntitoimenpiteitä. Yritys on liikevaihdoltaan vielä alle 1 M€, jolloin sillä ei vielä ollut mahdollisuuksia hankkia omaa myynti- ja markkinointihenkilöstöä. Konsulttiyhtymä AIKA auttoi yritystä rakentamaan toimintamallin, jossa kenttämyynti ulkoistettiin vähittäisketjut tuntevalle myynnilliselle kumppanille. Konsulttiyhtymä AIKA kartoitti keskeiset kandidaatit Suomesta, arvioi niiden soveltuvuutta ja auttoi asiakasta tekemään lopullisen valinnan, sopimukset ja tuki yhteistyön käynnistämisvaihetta.

Vastaavalla valintakonsultointiprosessilla voidaan valita myynnillisiä kumppaneita muillekin vähittäiskanavan kautta myyville tuotevalmistajille.

Vastaava partner Antti Lehtimäki