Konsulttiyhtymä AIKA

Johanna Siltala

Johanna Siltala on brändimarkkinoinnin ammattilainen, elintarvikealan osaaja ja kaupallisen toiminnan uudistaja.

Johannalla on yli 20 vuoden kokemus  kuluttajamarkkinoinnista Suomen johtavien brändien (mm Elovena, Sunnuntai, Xylitol-Jenkki, Mynthon, Abba) parissa Raisio Oyj:n Elintarvikeyksikössä, Leaf Oy:ssä  ja FelixAbba Oy:ssä.

Merkittävin saavutus työuralla on ollut Raisio Oyj:n Elintarvikeyksikkössä tehty mittava kaupallisen toiminnan uudistus, jonka tuloksena yritystoiminta käännettiin hyvin kannattavaksi ja kasvu-uralle.

Raision Elintarvikeyksikön Pohjois-Euroopan alueen markkinointijohtajana (2006-2013) Johannaa arvostettiin erityisesti uudistajana ja valmentajana.  Leaf Oy:n ajalta (1997-2006) kiitosta sai Johannan strateginen ajattelukyky ja jatkuvaa brändien kasvua siivittäneet markkinointitoimenpiteet ja tuotelanseeraukset. Felix-Abballa (1990-1997) yhteispohjoismaisten projektien lopputuloksena olivat onnistuneet tuotelanseeraukset (mm AC Nielsenin Vuoden lanseerauspalkinto RisiFrutti lanseerauksesta). 

Johannan osaamista strategiatyöstä, brändiportfolion  ja tuotesalkun kehittämisestä sekä markkinointiviestinnän eri osa-alueista pystyy hyödyntämään kaikissa kuluttajalle sekä asiakkaille suuntautuvissa liiketoiminnoissa (B-to-B ja B-to-C).

Johannan kokemus  prosessien  uudistamisesta (Brand Management ja New Product Development) sekä yritysviestinnästä ja erilaisista kuluttajatutkimuksista soveltuu niin pienten kuin suurempienkin yritysten toiminnan kehittämiseen.

Kuluttajatuotteen koko matka raaka-aineista ja tuotannosta päivittäistavarakaupan / HoReCa -sektorin kautta kuluttajien käyttöön on tullut tutuksi. Johanna tietää, miten vaikutetaan ostajien päätökseen ja kuluttajan valintaan: millainen on hyvä myyntiesitys, myyvä elintarvikepakkaus tai tehokas kuluttajapromootio, minkälainen mainos toimii  perinteisessä tai digitaalisessa mediassa eli millä toimenpiteillä saadaan aikaan myynnin kasvu.

Ikääntyneiden palvelutarjontaan liiketoimintaosaamista

Johanna Siltalalla on vankkaa liikkeenjohdon kokemusta sekä suurista pörssiyrityksistä että pienistä start-up yrityksistä. Johannan vankka kokemus sekä perehtyminen gerontologiaan (palvelut, ravitsemus, tulevaisuuden haasteet) antavat hänelle valmiudet auttaa ikääntyneiden liiketoiminnan parissa toimivia yrityksiä. Johanna pystyy antamaan liiketoiminta- ja konseptointiosaamista, kun suunnittelette ikääntyneille elämys- tai palvelukonsepteja tai haluatte kasvattaa jo olemassa olevan yrityksenne liikevaihtoa. Johannalla on tällä saralla myös hyvä kontaktiverkosto Turun alueella.

Tarkemmat kuvaukset Johannan osaamisesta ja hänen tarjoamistaan palveluista löydät hänen oman yhtiön Siltala Consultingin sivuilta:

www.siltalaconsulting.fi

Puhelin +358-40-5061508