Konsulttiyhtymä AIKA

Strateginen markkinatutkimus

Yritys on teollisuuden palveluyritys, jolla on pitkä historia kannattavasta liiketoiminnasta omalta alaltaan. Yrityksen omistajilla oli ollut pitkään ajatus laajentamisesta uudelle liiketoiminta-alueelle laajentamalla teollisuudelle tarjottavaa palveluvalikoimaa. Uusi liiketoiminta vaati kuitenkin nykyiseen toimintaan verrattuna mittavan investoinnin ja siten ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen oli keskeistä laajentumiselle. Konsulttiyhtymä AIKA kartoitti ensin omistajien kanssa uuden palvelun potentiaaliset asiakasyritykset. Konsulttiyhtymä AIKA toteutti sen jälkeen laajan, yli 100 potentiaalista asiakasyritystä käsittäneen markkinatutkimuksen. Markkinatutkimuksen seurauksena Yritys P sai listan potentiaalisista asiakkaista, näistä johdetun arvion uuden palvelun liikevaihdosta seuraavalta kolmelta vuodelta. Asiakaslistan ja liikevaihtoarvion ansiosta yritys P pystyi käymään investoinnin vaatimat rahoitusneuvottelut. Lisäksi Konsulttiyhtymä AIKA tunnisti markkinatutkimuksen aikana toisistaan merkittävästi erottuvia kohderyhmiä. Tämän informaation ansiosta yritys P sai lisäksi valmiin myynnin kontaktointilistan sekä palvelun myyntiargumentit eri kohderyhmille.

Strateginen markkinatutkimus sopii yrityksille, jotka haluavat tehdä kasvuloikan. Antamalla ulkopuolisen kartoittaa omista tai uusista asiakkaista kasvupotentiaalia, saadaan omalle myynnille lämpimiä työstettäviä kaupan mahdollisuuksia.

Vastaava partner Antti Lehtimäki